93-3605
Швидка доставка
Вход

Кошик

Безкоштовна доставка замовлень від 1000 грн

Лекаденом | 90 тбл | Фітоаптека

200,00 ГРН

Следущий

В наявності

Купуєте фітопрепарат Лекаденом проти аденоми. Рослинні пігулки направлені при терапії початкової стадії розвитку аденоми.

Лекаденом | 90 тбл | Фітоаптека

– проти аденоми

Показання до застосування

 • початкова стадія доброякісної гіперплазії передміхурової залози
 • доброякісна гіперплазія передміхурової залози
 • хронічний простатит з розладами сечовипускання
 • функціональні порушення процесу сечовипускання
 • зниження потенції на фоні простатиту та ДГПЖ
 • вікова категорія чоловіків 30-50 років, що знаходяться в зоні ризику
  літній вік.

Спосіб застосування та дози: По 2 таблетки 2-3 рази у день за 30 хвилин до їжі.

Протипоказання: індивідуальна нестерпність, дітям до 14 років

Фітотерапевтичні властивості та дія інгредієнтів, що входять до складу.

Кіпрей (Іван-Чай) – за коефіцієнтом ефективності протизапальної дії перевершує багато трав, поступається тільки медичному таніну. Крім того, трава кипрію виявляє високу протипухлинну активність та достовірну ефективність використання його в лікуванні простатиту, аденоми, раку передміхурової залози. Кіпрій – надійний засіб комплексної терапії гострих та хронічних запалень сечовивідних шляхів після операцій на передміхуровій залозі. При сечостатевих розладах виступає як помірний седатив, сприяє зниженню ризику порушень вегетативної регуляції акту сечовипускання.

Квітковий пилок – вважається одним з кращих засобів в Європі для лікування простатиту і аденоми. функції, що уповільнює розростання залозистої тканини, зменшує обсяг гіперплазії.

Омела – дослідження демонструють протипухлинну активність навіть при використанні найнижчих доз. Вона здатна зупинити ріст пухлини, інгібувати проліферацію ракових клітин. Високу ефективність омела підтвердила при лікуванні простати, аденоми, а також при багатьох захворюваннях вірусного та пухлинного походження.

Омела – рослина, яка здатна благотворно впливати на процеси обміну в тканинах передміхурової залози і коригувати порушену уродінаміку. Чинить протинабрякову, протимікробну дію, що достовірно знижує проліферацію клітин простати. Трава дурнишника покращує фармакодинаміку при патологічних процесах, зменшує розміри гіпертрофованої передміхурової залози.

Ліщина (лист) – європейська медицина відносить ліщину до найбільш ефективних рослин комплексної терапії гіпертрофії простати. Вона стимулює відновні процеси в паренхімі, зменшує запалення, пригнічує поліферацію клітин у передміхуровій залозі, покращує її секреторну функцію, нормалізує функціонування бульборет.

Каштан – відомий венотонік. Має антикоагулянтні, протинабрякові, протизапальні, капіляроукріплюючі властивості. Він усуває венозний застій в області малого тазу, підтримує потенцію при розладах кровообігу і слабкому кровопостачанні статевих органів, покращує мікроциркуляцію в тканинах, сприяє зменшенню.

Хвощ польовий – з’єднання кремнію, взаємодіючи в організмі з вітаміном С, позитивно впливають на імуностатус, протистоять збудникам інфекцій простатичного секрету, сприяє зменшенню механічної обструкції сечовивідних шляхів, нормалізації функціонування передміхурової залози; хвощ має виражену протизапальну дію, у поєднанні з іншими рослинами, посилює лікувальний ефект, оптимізує терапію простатиту та аденоми.

Корінь кропиви – перспективна, добре вивчена рослина, що застосовується для лікування аденоми та запалення передміхурової залози. Запобігає та обмежує запальний процес, стримує розвиток гіпертрофії залізистої тканини за рахунок вмісту в коренях 3-бетаситостерину у вільній глікозидній формі, а також скополетину, які мають позитивний лікувальний ефект при захворюванні І та ІІ стадії, зменшують чутливість стероїдних процесів; кропива сприяє збільшенню сечі, знижує кількість залишкової, скорочує частоту сечовипускань, покращує кровообіг у тканинах простати, зменшує дизуричні (болючі) явища, нормалізує репродуктивну функцію.

Екстракт Пальми Сабаль – ефективний при пухлиноподібних розростаннях тканин простати. Чинить функції, що перешкоджає розвитку пухлинних процесів у передміхуровій залозі.

Рослинна комбінація, добре вивчених та апробованих трав, що становлять рецептуру препарату Лекаденом, спрямована на основні патологічні ланки задіяні у процесах розвитку аденоми. Комплексний вплив формули дозволяє підвищити загальну стійкість організму, його імунорезистентність і функціональну активність, підтримати антиоксидантний захист тканин і клітин передміхурової залози, послабити больові відчуття, поліпшити еректильну функцію, благотворно впливати на всі клінічні прояви.

Лекаденом добре поєднується з комбінованою медикаментозною терапією, ефективний як простатотропний засіб основної терапії початкової стадії розвитку аденоми.

фитопрепарат Лекаденом |Фитоаптека | 90 тбл

– против аденомы

Показания к применению

 • начальная стадия доброкачественной гиперплазии предстательной железы
 • доброкачественная гиперплазия предстательной железы
 • хронический простатит с расстройствами мочеиспускания,ночной поппакиурией
 • функциональные нарушения процесса мочеиспускания
 • снижение потенции на фоне простатита и ДГПЖ
 • возрастная категория мужчин  30-50 лет,находящихся в зоне риска
 • пожилой возраст.

Способ применения и дозы.

По 2 таблетки 2-3 раза в день за 30 минут до еды.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, детям до 14 лет

Фитотерапевтические свойства и действие ингредиентов,входящих в состав.

Кипрей (Иван-Чай) – по коэффициенту эффективности противовоспалительного действия превосходит многие травы, уступает только медицинскому танину. Кроме того, трава кипрея проявляет высокую противоопухолевую активность и достоверную эффективность использования его в лечении простатита, аденомы, рака предстательной железы. Кипрей – надежное средство комплексной терапии острых и хронических воспалений мочевыводящих путей, после операций на предстательной железе. При мочеполовых расстройствах выступает, как умеренный седатив, способствует снижению риска нарушений вегетативной регуляции акта мочеиспускания.

Цветочная пыльца – считается одним из лучших средств в Европе для лечения простатита и аденомы.Оказывает выраженное противовоспалительное, противоотечное  действие на тканевые структуры простаты, нормализует метаболические процессы,улучшает кровоснабжение в тканях предстательной железы,расслабляет гладкомышечную мускулатуру мочевыводящих путей, способствует усилению оттока мочи и эректильной функции, замедляет разрастание железистой ткани ,уменьшает обьем гиперплазии.

Омела – исследования демонстрируют противоопухолевую активность даже при использовании  самых низких доз. Она способна остановить рост опухоли, ингибировать пролиферацию раковых клеток. Высокую эффективность омела подтвердила при лечении простаты, аденомы, а также при многих заболеваниях вирусного и опухолевого происхождения.

Дурнишник – растение, которое способно благотворно влиять на процессы обмена в тканях предстательной железы и корректировать нарушенную уродинамику. Оказывает противоотечное, противомикробное действие, достоверно снижающее пролиферацию клеток простаты. Трава дурнишника улучшает фармакодинамику при патологических процессах, уменьшает размеры гипертрофированной предстательной железы.

Лещина(лист) – европейская медицина относит лещину к наиболее эффективным растениям комплексной терапии гипертрофии простаты.Она стимулирует восстановительные процессы в паренхиме, уменьшает воспаление, подавляет полиферацию клеток в предстательной железе, улучшает ее секреторную функцию, нормализует функционирование бульбоуретральных желез.

Каштан – известный венотоник. Обладает антикоагулянтными, противоотечными, противовоспалительными, капилляроукрепляющими свойствами.Он устраняет венозный застой  в области малого таза, поддерживает потенцию при расстройствах кровообращения и слабом кровоснабжении половых органов, улучшает микроциркуляцию в тканях, способствует уменьшению размеров аденоматозных узлов в предстательной железе.

Хвощ полевой – соединение кремния, взаимодействуя в организме с витамином С, положительно влияют на иммуностатус, противостоят возбудителям инфекций простатического секрета, способствует уменьшению механической обструкции мочевыводящих путей, нормализации функционирования предстательной железы; хвощ оказывает выраженное противовоспалительное действие, в сочетании с другими растениями, усиливает лечебный эффект, оптимизирует терапию простатита и аденомы.

Корень крапивы – перспективное, хорошо изученное растение, применяемое для лечения аденомы и воспаления предстательной железы. Предотвращает и ограничивает воспалительный процесс, сдерживает развитие гипертрофии железистой ткани за счет содержания в корнях 3-бетаситостерина в свободной гликозидной форме, а также скополетина, которые оказывают положительный лечебный эффект при заболевании І и ІІ стадии, уменьшают чувствительность стероидных рецепторов, регулирующих метаболическиепроцессы клетокпредстательной железы; крапива способствует увеличению выделяемой мочи, снижает количество остаточной, сокращает частоту мочеиспусканий, улучшает кровообращение в тканях простаты, уменьшает дизурические (болезненные) явления, нормализует репродуктивную функцию

Экстракт Пальмы Сабаль – эффективен при опухолевидных разрастаниях тканей простаты. Оказывает простатотропное, антизурическое, противовоспалительное, антиандрогенное действие, тормозит активность 5-альфа-редуктазы и избыточную продукцию дигидротестостерона, способствует нормализации метаболизмаандрогенов и андроген-связывающих белков, устраняет повышенную проницаемость сосудов, гармонизирует работу эндокринной системы, ослабляетсимптомы нарушений мочеиспускания, способствует поддержанию тонуса, репродуктивной функции, препятствует развитию опухолевых процессов в предстательной железе.

Растительная комбинация, хорошо изученных и апробированных трав, составляющих рецептуру препарата Лекаденом, направлена на основные патологические звенья задействованные в процессах развития аденомы. Комплексное воздействие формулы позволяет повысить общую устойчивость организма, его иммунорезистентность и функциональную активность, поддержать антиоксидантную защиту тканей и клеток предстательной железы, ослабить болевые ощущения, улучшить эректильную функцию, благотворно влиять на все клинические проявления ДГПЖ ( воспаление, пролиферацию, нарушение диуреза)

Лекаденом хорошо сочетается с комбинированной медикаментозной терапией, эффективен в качестве простатотропного средства основной терапии начальной стадии развития аденомы.

Share this product

З цим товаром також купують

Водный экстракт Трибестонин (якорцы) | 30мл | Фитоаптека

155,00 ГРН

Покупаете водный экстракт Трибестонин (якорцы) для лечения сексуальной дисфункции и увеличения полового желания, для стимуляции выработки тестостерона

155,00 ГРНУ кошик

Ярсагумба | Healthyclopedia| 30кап | Фитоаптека

600,00 ГРН

Покупаете капсулы Ярсагумба (китайский кордицепс) при проблемах эректильной дисфункции, улучшения потенции, улучшения кровообращения малого таза, либидо

600,00 ГРНБільше

Проставит | Кортес | 50 капс

180,00 ГРН

Проставит | Кортес | 50 капс – это воспаление предстательной железы, наиболее распространенное среди мужчин урологическое заболевание. Избежать этого заболевания намного проще,

180,00 ГРНУ кошик

Фитосвечи с экстр листьев и коры дуба +масло можжевельника | Витол | 10 шт

155,00 ГРН

Покупаете Свечи Витол с экстрактом листьев и коры дуба и эфирным маслом можжевельника при воспалениях мочеполовой системы, цистите, уретрите, простатите, геморрое

155,00 ГРНУ кошик